Гнил квартал

Гнил квартал , обезлюден избирателен район, който запазва първоначалното си представителство. Терминът е приложен за първи път от английски парламентарни реформатори от началото на 19 век за такива избирателни райони, поддържани от короната или от аристократичен покровител за контрол на местата в Камарата на общините. Точно преди приемането на Закона за реформата от 1832 г., над 140 парламентарни места от общо 658 бяха в изгнили квартали, 50 от които имаха по-малко от 50 гласоподаватели. Вижте също джобния квартал.