Логограма

Логограма , писмен или изобразителен символ, предназначен да представлява цяла дума. Системите за писане, които използват логограмите, включват китайски, египетски йероглифни писмени и ранни клинописни системи за писане. Нито една известна система за писане не е изцяло логографска; всички такива системи имат както логограми, така и символи, представляващи определени звуци или срички.