Iltizām

Iltizām , в Османската империя, данъчна система, осъществявана чрез отглеждане на публични приходи. Държавата продава на търг правата за данъчно облагане на офериращия с най-висока цена ( mültazim, множествено mültezim или mültazims ), който след това събира държавните данъци и извършва плащания на фиксирани вноски, запазвайки част от данъчните приходи за собствена употреба. Системата iltizām включва отглеждането на земни данъци, отглеждането на градски данъци, производството на определени стоки (като вино, сол или сена) и предоставянето на определени услуги. Започва по време на управлението на султан Мехмед II (1444–46, 1451–81) и е официално премахната през 1856 г. Различни форми на илтизъм,обаче продължи до края на империята в началото на 20-ти век, когато системата беше заменена от методи за данъчно облагане, които бяха контролирани от държавни служители.