Утеши

Консол , британско правителствено обезпечение без падеж. Името е свиване на консолидираните анюитети, форма на британски правителствени акции, възникнала през 1751. Първият брой консоли има лихвен процент от 3% (намален до 2,75% през 1888 г. и до 2,5% през 1902 г.). Между 1926 и 1932 г. са издадени 4 процента консоли. Въпреки че консолите формират по-голямата част от финансирания от Великобритания дълг преди Първата световна война, през 1961 г. те представляват по-малко от 3% от общия държавен дълг поради огромното разрастване на други форми на държавен дълг по време на двете световни войни. 4-процентовите консоли стават изкупими след тримесечно предизвестие след 1 февруари 1957 г .; 2,5-процентовите консоли са на практика непоправими от правителството и цената им обикновено варира в зависимост от банковия лихвен процент.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Jeannette L. Nolen, помощник редактор.