Voir ужасно

Voir ужасен , по закон, процес на разпит, чрез който членовете на журито се избират от голям състав или венери, от бъдещи съдебни заседатели. Венерините се разпитват от съдията или от адвокатите на съответните страни. Voir dire се опитва да открие пристрастия или предубедени идеи за вина или невинност от страна на венерите. Страните, включително обвинението по наказателно дело, могат да предизвикат потенциални съдебни заседатели и да уволнят неограничен брой по причина. Те също имат ограничен брой незадължителни предизвикателства, които им позволяват да уволнят съдебен заседател, без да посочват причина.