Приблизително

Приблизителен , по фонетика, звук, който се произвежда чрез приближаване на един артикулатор в гласовия тракт до друг, без обаче да причинява чуващо триене ( вж. Фрикативно). Приблизителните включват полугласни, като звукът y в „да“ или звукът w в „война“.

човешки гласови органи и артикулационни точкиПрочетете повече за тази тема Фонетика: Приближаващи Приблизителни s се получават, когато един артикулатор се приближава до друг, но не прави гласовия тракт толкова тесен, че турбулентен ...