Индукция

Индукция , по логика, метод на разсъждение от част към цяло, от подробности към генерали или от отделния към универсалния. Тъй като се отнася за логиката в системите от 20-ти век, терминът е остарял. Традиционно логиците разграничават дедуктивната логика (заключението, при което заключението следва непременно от предпоставката или извеждането на нови предложения от помещенията, в които те са скрити) и индуктивната логика, но проблемите, по-рано включени в индукция, се считат за опасения на методология на естествените науки, а логиката обикновено се приема като дедуктивна логика.

BF SkinnerПрочетете повече за тази тема Мисъл: Индукция Много аспекти на решаването на проблеми включват индуктивно разсъждение или индукция. Просто казано, индукцията е средство за разсъждение от част към ...