Курма

Курма , (санскрит: „Костенурка“) един от 10-те аватара (превъплъщения) на индуския бог Вишну. В това превъплъщение Вишну е свързан с мита за избиването на океана от мляко. Боговете и асурите (демоните или титаните) си сътрудничиха, за да получат амрита , еликсира на безсмъртието. Великата змия Васуки се предложи като въже, а планината Мандара беше изтръгната, за да се използва като бушуваща пръчка. За стабилността на планината се изискваше здрава основа, така че Вишну прие формата на костенурка и подкрепи бушуващата пръчка на гърба си. По-ранна препратка към божествено въплъщение като костенурка идентифицира животното с Праджапати (бог Брахма), който е взел тази форма, за да създаде потомство.

Аватарът на Курма на Вишну обикновено е представен в живописта и скулптурата в смесена форма човек-животно. Човешката половина, която е горната половина, е изобразена облечена в същите орнаменти и държи същите оръжия, както в обичайните изображения на Вишну. Курма също е представена зооморфно, като костенурка.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.