Списък на растенията от семейство Moraceae

Семейството на черниците (Moraceae) включва около 40 рода и около 1000 вида широколистни или вечнозелени дървета и храсти, разпространени предимно в тропическите и субтропичните региони. Растенията от семейството съдържат млечен латекс и обикновено се отличават с необичайни плодове, образувани от сливането на яйчниците на много цветя. Следва списък на някои от основните родове и видове от семейство Moraceae, подредени по азбучен ред с общо име или род.

 • род Artocarpus
  • хлебен плод ( A. communis )
  • джакфрут ( A. heterophyllus )
 • хляб ( Brosimum аликаструм )
 • род Ficus
  • банян ( F. benghalensis )
  • дърво бодхи ( F. religiosa )
  • смокиня ( F. carica )
  • Индийски каучуков завод ( F. elastica )
  • удушител смокиня (различни видове)
 • черница (род Morus )
 • Оранжево оранжево ( Maclura pomifera )
 • хартия черница ( Broussonetia papyrifera )
Мелиса Петруцело