Световно дърво

Световно дърво , наричано още космическо дърво , център на света, широко разпространен мотив в много митове и приказки сред различни предписващи народи, особено в Азия, Австралия и Северна Америка, чрез което те разбират човешкото и скверно състояние във връзка с божественото и свещено царство. Известни са две основни форми и двете използват представата за световното дърво като център. В едната дървото е вертикалният център, свързващ небето и земята; в другата дървото е източникът на живот в хоризонталния център на земята. Възприемайки библейската терминология, първата може да се нарече дърво на познанието; последното, дървото на живота.

Във вертикалната традиция на дървото на знанието дървото се простира между земята и небето. Това е жизненоважната връзка между света на боговете и човешкия свят. В основата му се извършват оракули и присъди или други пророчески дейности.

В хоризонталната традиция на дървото на живота дървото е засадено в центъра на света и е защитено от свръхестествени пазители. Той е източникът на земното плодородие и живот. От него произлиза човешкият живот; плодовете му дават вечен живот; и ако беше отсечена, всяка плодовитост щеше да спре. Дървото на живота се среща най-често при търсене на романси, в които героят търси дървото и трябва да преодолее различни препятствия по пътя си.