Fides

Фидес , римска богиня, обожествяването на добросъвестността и честността. Много от най-старите римски божества са въплъщения на високи идеали ( например Хонос, Либертас); функцията на Фидес беше да наблюдава моралната цялост на римляните. Тясно свързан с Юпитер, Фидес е удостоен с храм, построен близо до него на Капитолийския хълм през 254 г. пр. Н. Е. В символично признание на тайното, неприкосновено доверие между боговете и смъртните, придружителите й поднесоха жертвени жертви с покрити ръце.

В по-късния римски период тя е наречена Fides Publica („Обществена вяра“) и е считана за пазителка на договори и други държавни документи, които са били поставени за съхранение в нейния храм. Там също често се свикваше Сенатът, което означаваше нейното значение за държавата.