Олигопол

Олигопол , пазарна ситуация, при която всеки от няколкото производители засяга, но не контролира пазара. Всеки производител трябва да вземе предвид ефекта от промяна на цената върху действията на другите производители. Намаляването на цената от един може да доведе до еднакво намаление от останалите, в резултат на което всяка фирма ще запази приблизително същия дял на пазара, както преди, но с по-нисък марж на печалба. Следователно конкуренцията в олигополистичните индустрии има тенденция да се проявява в неценови форми като реклама и диференциация на продуктите. Характерни олигополи в САЩ са стоманената, алуминиевата и автомобилната индустрия.

Адам Смит, рисунка от Джон Кей, 1790. Прочетете повече по тази тема Монопол и конкуренция: Концентрация на продавачите ... често срещаната ситуация е тази на олигопола, при която броят на продавачите е толкова малък, че пазарният дял на всеки от тях е достатъчно голям дори ...