Династия

Династия , семейство или линия на владетели, поредица от суверени на държава, принадлежаща към едно семейство или проследяваща произхода им до общ прародител (гръцки dynadeia , "суверенитет").

Къща на Плантагенет

Терминът се използва особено в историята на Древен Египет като удобно средство за подреждане на хронологията.

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Майкъл Рей, редактор.