Теория на Петри

Теория на Петре , основата на римокатолическата доктрина за папското първенство, почиваща отчасти на това, че Христос дарява „ключовете на Царството“ на Петър (първия папа, според римокатолическата традиция) и отчасти на думите на Христос: „И казвам ви, ти си Петър [гръцки: Петрос ] и на тази скала [гръцки: Петра ] ще построя църквата си “(Матей 16:18). Вижте също папството; папа.

слонова кост дърворезба Тази статия е последно преработена и актуализирана от Вирджиния Горлински, помощник редактор.