Mews

Mews , редица конюшни и къщи за карети с жилищни помещения отгоре, построени в павиран двор зад големи лондонски къщи от 17 и 18 век. Днес повечето конюшни на mews са превърнати в къщи, някои значително модернизирани и считани за изключително желани жилища.

мяус

Думата може да се отнася и за алея или алея, в която са разположени конюшни. Терминът мяус първоначално се отнася до кралските конюшни в Лондон, така наречен, тъй като те са били построени там, където някога са били ястребовани или ограничавани по време на линеене (или „мяу”) време на ястребите на краля.