Войникът

Солдатът , сонет от Рупърт Брук, публикуван през 1915 г. в колекцията 1914 г. Може би най-известната му поема, тя отразява скръбта и гордостта на Великобритания за младите мъже, загинали през Първата световна война.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Лирическите стихотворения носят името си от музикален инструмент.

Разказано от първо лице от английски войник, стихотворението е сантиментално, патриотично и епитафично. В заключителния сестет говорителят на стихотворението предполага, че душата му е вечно свързана с Англия. Познатите начални редове на стихотворението придобиват още по-голяма трогателност в резултат на смъртта на самата Брук по време на войната:

Ако трябва да умра, помислете само за мен:

Че има някакъв ъгъл на чуждо поле

Това е завинаги Англия.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.