Площад на опозицията

Квадрат на опозицията , в традиционната логика, диаграма, показваща четири форми на категорично предложение ( qv ) или твърдение, със същия предмет и предикат, заедно с техните двойни връзки:

Площад на опозицията

в които A, E, I и O са от формите „Всяко S е P “, „No S е P “, „Някои S е P “ и „Някои S не са P. “ Както е показано на площада, „Всеки лебед е бял“ е обратното на „Никой лебед не е бял“ и противоречивото на „Някои лебеди не са бели“. Твърди се, че заключенията, направени от една от тези форми в друга (както при султертернацията), се получават чрез непосредствено заключение.