Книги на Чилам Балам

Книги на Чилам Балам , група документи, написани в Yucatec Maya с испански символи през 17 и 18 век. Основен източник на познания за древния обичай на маите, те съдържат мит, пророчества, медицински познания, календарна информация и исторически хроники. Въпреки че първоначално вероятно имаше много документи, останаха само няколко. Тези от Chumayel, Tizimín и Maní (градовете, където са били написани) са особено важни за историята на маите. Чилам балам означава „тайните на гадателите“.