Сричка

Сричка , сегмент на речта, който се състои от гласна, с или без един или повече придружаващи съгласни звуци, непосредствено предхождащи или следващи - например, a, I, out, също, cap, snap, check. Сричка съгласна, като крайния n звук в бутон и разширяване, също представлява сричка. Затворени (отметнати) срички са тези, които завършват на съгласна; отворени (свободни) срички завършват на гласна. Ролята, която сричките играят в производството на реч, е въпрос на значителен дебат. Така също и всяко по-точно определение на сричката във фонетиката и фонологията.

Връзки между тибетско-бурманските езици. Прочетете повече по тази тема Тибетско-бурмански езици: Срички Структурата на PTB сричката може да бъде схематизирана по формулата