Теория на действието

Теория на действията , Подполе на философията на ума, което е особено важно за етиката; засяга разграничението между нещата, които се случват на даден човек и нещата, които човек прави или ги прави. Теоретиците на действията разглеждат въпроси като мотив, желание, цел, обсъждане, решение, намерение, опит и свободна воля. Основен проблем е въпросът за волята или какво свързва намерението с телесното движение; във формулировката на Лудвиг Витгенщайн: „Какво остава, ако извадя факта, че ръката ми се издига от факта, че вдигам ръката си?“

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.