Натурализация

Натурализация , актът за инвестиране на чужденец със статут на гражданин в дадена държава; то може да бъде постигнато в резултат на доброволно кандидатстване, специално законодателно ръководство, брак с гражданин или родителски иск. Натурализация може да се случи и когато нечия родина е присъединена от чужда сила, на която човек прехвърля гражданството си.

натурализация

Условията, при които се предоставя привилегията за натурализация, варират в зависимост от нацията. (Международното право обаче налага някои ограничения върху правото на държава да натурализира лица, особено нерезиденти.) В нормални случаи обичайните изисквания за натурализация са определен период на пребиваване, който варира от 2 до 15 години, намерение да да пребивават постоянно, минимална възраст, способност да действат съгласно закона на държавата на бившето гражданство или на държавата, приложима към двете страни, добър характер, физическо и психическо здраве, достатъчно владеене на езика на бъдещата осиновяваща държава , способност да изкарва препитание или да се издържа, и доказателства, че след натурализацията кандидатът ще загуби предишното си гражданство или е предприел стъпки за отказ от него.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ейми Тиканен, мениджър корекции.