A Valediction: Забраняващ траур

A Valediction: Forbidding Mourning , стихотворение от Джон Дон, публикувано през 1633 г. в първото издание на Songs and Sonnets . Това е едно от най-добрите му любовни стихотворения, забележително със своята гробна красота и метафизично остроумие.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Повествователните стихотворения обикновено са много кратки.

Разказвачът на стихотворението се надява да избегне сълзливо отклонение от любовницата си и й обяснява, че тяхната зряла духовна любов може да устои на временната им раздяла, за разлика от „тъпата любов на подлунните любовници“, която изисква физическо присъствие. В известен пасаж Дон описва душите им като залепени заедно като чифт компаси, съединени от опора:

И макар да е в центъра,

И все пак, когато другият далеч се скита,

След това се обляга и се прислушва,

И расте изправено, когато се прибере вкъщи.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.