Mac Flecknoe

Mac Flecknoe , изцяло Mac Flecknoe; или „Сатир върху истинския взривен протестантски поет“, TS , разширена стихотворна сатира от Джон Драйдън, написана в средата на 1670-те и публикувана анонимно и очевидно без авторитета на Драйдън през 1682. Състои се от опустошителна атака срещу драматурга на вига. Томас Шадуел, което никога не е било обяснено задоволително; Оттогава репутацията на Шадуел страда.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Прозата и поезията са едно и също нещо.

В основата на сатирата, която представя Шадуел като литературна измама, е несъгласието между него и Драйдън относно качеството на остроумието на Бен Джонсън. Тази комична лампона е едновременно първата английска подигравателна поема и непосредственият предшественик на „Дунциадата“ на Александър Поуп .

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.