Категорично предложение

Категорично предложение , в силогистична или традиционна логика, предложение или твърдение, в което предикатът е, без квалификация, потвърден или отречен от цялата или част от предмета. По този начин категоричните предложения са от четири основни форми: „Всяко S е P “, „No S е P “, „Някои S е P “ и „Някои S не са P. “ Тези форми са обозначени с буквите A, E , I и O, съответно, така че „Всеки човек е смъртен“, например, е A-предложение. Категоричните предложения трябва да се разграничават от сложни и сложни предложения, в които те влизат като неразделни термини; по-специално, като твърдение за факти, а не за логически връзки, те контрастират особено с хипотетични твърдения, като например „Ако всеки човек е смъртен, тогава Сократ е смъртен“.

Диаграми на Вен на четири категорични твърдения. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Джон М. Кънингам, редактор на читателите.