Кмет и система на съвета

Кмет и система на съвети , общинско управление, при което местно избраният съвет се оглавява от кмет, или избиран от народа, или избран от съвета измежду неговите членове. При стриктна употреба терминът се прилага само за два типа местни държавни структури в Съединените щати. Под формата на слаб кмет и съвет кметът е просто председател на съвета и има до голяма степен само церемониални и парламентарни функции. Под формата на силен кмет и съвет кметът действа като истински главен изпълнителен директор на града или града, с прерогатива да наложи вето върху действията на съвета.