Градска среща

Градско събрание , в Съединените щати, събрание от местни квалифицирани гласоподаватели, на които е предоставена държавната власт на един град. Срещите в града са особено популярна форма на държавна администрация в Нова Англия, където градът е географска единица, еквивалентна на гражданско населено място другаде. В Нова Англия градовете получават правомощия, които се дават само на графства другаде, както и техните обикновени общински правомощия. Следователно окръжното правителство е сравнително незначително.

На заседанията, които могат да се провеждат периодично или при поискване, длъжностни лица и училищни съвети могат да бъдат избрани или избрани да управляват между заседанията; могат да се приемат наредби; и данъците и разходите могат да бъдат обсъждани и гласувани. Поради изключителната автономия, предоставена на всеки град, законодателните органи на щата Нова Англия в крайна сметка са сред най-големите в Съединените щати.