Пиритозен

Пиритой , също написани пиритой , в гръцката митология, син на Иксион и другар и помощник на героя Тезей в много приключения, включително спускане в ада, за да отвлече Персефона, дъщеря на Деметра на богиня. Те бяха задържани в Хадес, докато гръцкият герой Херакъл не спаси Тезей, но не и Пиритус.

Лапит се бие с кентавър;  детайл на метопа от Партенона в Атина;  един от Елгинските мрамори в Британския музеймитология.  Гръцки.  Хермес.  (Римски Меркурий) Тест Изследване на гръцката и римската митология В гръцката митология, който е пътувал до земята на мъртвите, за да намери жена си?

Първоначално Пиритус принадлежал на Лапитите, северно планинско племе, и вероятно най-ранната му легенда била тази за брака му с Хиподамия (дъщеря на Бутес бемастър). Кентаврите, които бяха дошли на сватбата като гости, в пиян ярост се опитаха да нарушат булката и нейните служители; това доведе до битката при Лапитите и Кентаврите, любим предмет на гръцкото изкуство.