Третият свят

Трети свят , бившето политическо наименование първоначално се използва (1963 г.), за да опише онези държави, които не са част от първия свят - капиталистическите, икономически развити държави, водени от САЩ - или втория свят - комунистическите държави, водени от Съветския съюз. Когато терминът беше въведен, Третият свят се състоеше основно от развиващия се свят, бившите колонии на Африка, Азия и Латинска Америка. С края на Студената война и повишената икономическа конкурентоспособност на някои развиващи се страни терминът губи своята аналитична яснота.

Махан, Алфред Тайер Прочетете повече по тази тема Международни отношения от 20-ти век: Разединяване в Третия свят Трите основни арени на конкуренцията от Студената война винаги са били разделени Европа, конкуренцията за стратегическо ядрено оръжие и регионалните конфликти ... Жанет Л. Нолен, помощник редактор.