Логичност

Логика , школа по математическа мисъл, въведена от германския математик от 19-20 век Готлоб Фреге и британския математик Бертран Ръсел, която смята, че математиката всъщност е логика. Логиците твърдят, че цялата математика може да бъде изведена от чистата логика, без да се използват някакви специфични математически понятия, като число или набор. Сравнете формализма; интуиционизъм.

Парадоксът на Зенон, илюстриран от Ахил, препускащ костенурка.Прочетете повече за тази тема Основи на математиката: Основна логика ... някои хора, наричани логицисти, предполагат, че математиката е клон на логиката. Концепциите за членство и равенство биха могли ...