Тъпият сервитьор

„Тъпият сервитьор“ , драма в едно действие от Харолд Пинтър, продуцирана през 1959 г. и публикувана през 1960 г. Тя прожектира неловкото чувство на комична заплаха, което преобладаваше в ранните пиеси на Пинтър.

„Тъпият сервитьор“ е игра с два знака, разположена в мазето на стара стая, свързана с горните стаи чрез бутало и интерком. Бен и Гус си приказват и чакат. Става очевидно, че те са наети убийци, които чакат жертвата си, чиято самоличност все още не им е казана. Контейнерът се качва нагоре-надолу, носейки бележки, нареждащи храна, която двамата мъже не могат да осигурят. Бен и Гас репетират убийството, което предстои да извършат. Гас напуска стаята. В отговор на обаждане по домофона Бен получава заповед да застреля първия човек, който влезе в стаята. Той призовава Гус: те имат своите заповеди. Бен насочва пистолета си към вратата, готов да стреля, когато Гас влиза в стаята. Двамата мъже се взират един друг с ужас.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.