Юридическа измислица

Юридическа измислица , правило, приемащо за истина нещо, което е очевидно невярно. Често се използва измислица, за да се заобиколят разпоредбите на конституциите и правните кодекси, които законодателите се колебаят да променят или да обременят с определени ограничения. По този начин, когато законодателят няма законна власт да заседава след определена полунощ, но му предстоят още пет часа работа, е по-лесно да връщате официалния часовник от време на време, отколкото да променяте закона или конституцията.

В древен Рим, където всяко семейство се е нуждаело от мъжки наследник, липсата на такъв е преодоляна чрез законовата фикция за осиновяване. В Англия, когато съдилищата, които разглеждат граждански дела, са пълни, наказателният съд на Queen's (или King's) Bench може да поеме част от товара, като се преструва, че подсъдимият по обикновен граждански иск е бил арестуван и е в ареста.

Почти всяка юридическа измислица може да бъде посочена от фактическа гледна точка. По този начин измислицата, че корпорацията е за много цели отделно лице от нейните членове, е еквивалентна на това, че за тези цели законът се занимава с групата като единица, без да се отчита за момента отделните членове на групата като такива.