Мактаб

Maktab , наричан още Kuttāb , (арабски: „училище“), мюсюлманско начално училище. До 20-ти век момчетата са били инструктирани да рецитират, четат, пишат и граматират в корана , които са единствените средства за масово образование. Учителят не винаги е бил висококвалифициран и е имал други религиозни задължения, а оборудването на мактаб често е било просто. През 20-ти век правителствените основни училища обикновено изтласкват мактаба в мюсюлманските страни.