Приятелско общество

Приятелско общество , организация за взаимопомощ, създадена доброволно от лица, за да защити членовете си от дългове, възникнали в резултат на болест, смърт или старост. Приятелските общества възникват през 17 и 18 век и са най-многобройни през 19 век.

Приятелските общества водят началото си от погребалните дружества на древногръцките и римските занаятчии. През Средновековието гилдиите на Европа и Англия разшириха идеята за взаимопомощ и при други обстоятелства на бедствие, като болест. Приятелските общества отидоха една стъпка по-далеч, опитвайки се да определят величината на риска, срещу който е било предназначено да предоставят, и доколко членовете трябва да допринесат за посрещане на този риск. Издънките на приятелските общества включват профсъюзи, братски ордени (като Международния орден на странните членове) и животозастрахователни компании. Днес някои застрахователни компании в Обединеното кралство и в други страни от Общността все още се наричат ​​приятелски общества.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Хедър Кембъл, старши редактор.