Собственост

Собственост , правна връзка между лице (физическо лице, група, корпорация или правителство) и обект. Обектът може да бъде телесен, като мебели или изцяло създание на закона, като патент, авторско право или рента; тя може да бъде подвижна, като животно, или неподвижна, като земя. Тъй като обектите на собственост и защитените отношения са различни във всяка култура и варират според закона, обичаите и икономическата система и относителния социален статус на тези, които се ползват от нейните привилегии, е трудно да се намери най-малко общ знаменател на „собствеността. ” Собствеността върху собствеността вероятно означава минимум, че правителството или обществото на някого ще помогне да се изключат другите от използването или ползването от притежанието на човек без съгласието на човек, което може да бъде отказано, освен на цена.

Уго ГроцийПрочетете повече по тази тема Имуществено право: Единни и неунитарни понятия за собственост В гражданско-правната традиция понятието за собственост се разбира унитарно. Цивилни граждани (включително тези в посткомунистическите правни системи ...

Правоотношенията по отношение на обектите са описани в следните членове: вещно право; Авторско право; патент; търговска марка; Доверие. Свързана информация може да се намери в статиите за несъстоятелност; договор; ипотека.