Склонност към спестяване

Склонност към спестяване в икономиката на дела на общия доход или на увеличаване на дохода, който потребителите спестяват, вместо да харчат за стоки и услуги. Средната склонност към спестяване е равна на съотношението на общото спестяване към общия доход; пределната склонност към спестяване е равна на съотношението на промяна в спестяването към промяна в дохода. Сумата от склонността към консумация и склонността към спестяване винаги е равна на единица ( вж. Склонност към консумация).