Преподобни

Преподобни , обикновеният английски префикс на писмено обръщение към имената на служители от повечето християнски деноминации. През XV век той се използва като общ термин на уважителен адрес, но обикновено се използва като заглавие с префикс на имената на ръкоположени духовници от 17-ти век. В Английската църква префекти апостоли, които не са в епископски ордени ( напр.декани, проректори, катедрални канони, ректори на семинарии и колежи и абитуриенти и приоритети) са адресирани като „много преподобни“. Епископите, игумените, игуменствата и генералните викарии се обръщат към „правопреподобни“, а към архиепископите и (в римокатолицизма) кардиналите се отнасят като „най-преподобни“. Модераторът на църквата на Шотландия също е оформен като „правопреподобен“. Картузианците използват заглавието „преподобни“ само за своя предшественик; всички останали картузийски свещеници са наречени „почтен баща“. Докато, строго погледнато, терминът е прилагателно, което трябва да бъде последвано от „Доктор“ или „Мистър“, обичайната му употреба го прави съществително.