Хор

Хор , в архитектура, район на църква, предназначена да побере литургичните певци, разположена в пещерата, между кораба и олтара. В някои църкви хорът е отделен от наоса с декоративна преграда, наречена хорови параван, или по-често с хорова релса.

Хорни сергии на катедралата „Свети Павел“, Лондон, от Grinling Gibbons, 1696–98.

Най-ранната църковна архитектура не отделяше място за духовенството, което пееше службата; но тъй като църковният ритуал стана по-сложен, започвайки през 10-ти век, той изискваше повече място за увеличен брой участници. Първоначално хорът съдържаше прости, незакрепени столове, но по готически времена седалките се бяха превърнали в хорови сергии, вградени редици молитвени почивки и шарнирни седалки, които при сгъване често разкриваха мизерикорди - проекции, използвани за подкрепа през дълги периоди от стоящ.

Обикновено сергиите са подредени в два комплекта стъпаловидни редове по краищата на хора, обърнати един към друг и под прав ъгъл спрямо олтара. Готическите майстори издълбали дървените сергии сложно - с животински форми, библейски сцени или абстрактни дизайни. Често дървени сенници над всяка сергия и високи рамена между тях, правеха всяка седалка да прилича на отделна малка сграда. Изключителни примери за богато украсени хорови щандове са тези в манастира „Свети Тома“ в Авила, Испания, и тези, проектирани от Grinling Gibbons в катедралата „Сейнт Пол“, Лондон.

Много съвременни църкви имат певци, разположени в „хор таванско помещение“ или на балкон.