Озимандии

Озимандиас , сонет от Пърси Биш Шели, публикуван през 1818 г. Една от най-известните кратки творби на Шели, поемата предлага ироничен коментар за мимолетната природа на властта. Той разказва за разрушена статуя на Озимандия (гръцкото име на Рамзес II от Египет, царувал през 13 век пр. Н. Е.), На която е изписано: „Вижте моите дела, вие, могъщи, и отчаяние!“ Около статуята „Самотните и равни пясъци се простират далеч.“

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Повествователните стихотворения обикновено са много кратки. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.