Едикт за толерантност

Едикт за толерантността , Германски толеранцпатент , (19 октомври 1781 г.), закон, обнародван от императора на Свещената Римска империя Йосиф II, предоставящ ограничена свобода на поклонение на не-римокатолически християни и премахващ граждански увреждания, на които преди това са били обект в австрийските домейни , като същевременно запазва привилегировано положение за католическата църква. В указ от 2 януари 1782 г., понякога наричан още Толеранцпатент, Йосиф регулира статута на евреите в територията на Хабсбург, освобождавайки ги от много дискриминационни ограничения.