Среден път

Middle Way , санскрит Madhyama-pratipadā , Pāli Majjhima-patipadā , в будизма, допълнение от общи и специфични етични практики и философски възгледи, за които се твърди, че улесняват просветлението, като избягват крайностите на самодоволството от една страна и самоумирането от друга . Вижте Осемкратен път.