Devotio moderna

Devotio moderna , религиозно движение в рамките на римокатолицизма от края на 14-ти до 16-ти век, подчертаващо медитацията и вътрешния живот, придаващо малко значение на ритуалните и външни произведения и понижаващо силно спекулативната духовност на 13-ти и 14-ти век. Devotio moderna (на латински: „модерна преданост“) произхожда от Холандия и се разпространява в Германия, Северна Франция, Испания и вероятно Италия. Герхард Гроот, баща на движението, основава Братята на общия живот; след смъртта му учениците основават къща на Августинските канони във Виндесхайм (близо до Цволе, Холандия). Тези две общности - първата живееща в света, втората монашеска - станаха основните изразители на devotio mo derna. TheПодражанието на Христос, традиционно приписвано на Томас à Кемпис, е класически израз на движението.