Frankpledge

Frankpledge, система в средновековна Англия, при която всички, с изключение на най-великите мъже и техните домакинства са били свързани помежду си чрез взаимна отговорност за запазване на мира. Frankpledge може да се проследи до законите на крал на Дания и Англия Канут II Велики (ум. 1035), който обявява, че всеки човек, крепостен или свободен, трябва да е част от сто, местна държавна единица, която може вдига поръчителство за пари за доброто си поведение. Към 13-ти век обаче хората, които са свободни и без земя, бяха толкова обвързани. Докато земята на свободен притежател беше достатъчен залог, несвободните трябваше да бъдат във франкдждж, обикновено сдружение от 12 души или с десятък, сдружение от 10 домакини. Frankpledge съществува по-често в района под Danelaw, от Есекс до Йоркшир, докато десятъкът е открит в южната и югозападната част на Англия. В района на север от Йоркшир,системата изглежда не е наложена. Системата започва да запада през 14-ти век и е заменена от местните полицаи, действащи под ръководството на мирните съдии през 15-ти век.