Recusant

Recusant , английски римокатолик от периода около 1570 до 1791 г., който отказва да присъства на богослуженията на Английската църква и по този начин извършва законово престъпление.