Сорб

Sorb , немски Sorben , всеки член на славянско малцинство, живеещ в Източна Германия. Сорбите са съсредоточени в долината на река Шпрее, в района на Бауцен (Будишин) и Котбус. Тази област е била част от традиционния регион на Лужица ( qv), чиято история е тясно свързана със сорбите. Сорбите са потомци на две малки славянски племена, Лужичи и Милчани, които са били подгрупи на основното племе, известно като сорби. Последните са били едно от редица славянски племена, известни заедно като венди, които са живели в района между реките Елба и Одер в продължение на векове, докато са били покорени и асимилирани от германците през късното средновековие. Макар да са заобиколени от германци от векове, днешните сорби са успели да запазят собствената си етническа идентичност, език, литература и обичаи. Сорбите са предимно римокатолици и използват азбука от латински произход. Те наброяват около 75 000 в края на 20-ти век. Вижте също Wend.