Неоплатонизъм

Неоплатонизмът , последната школа на гръцката философия, с окончателната си форма през III в. От великия философски и религиозен гений на училището Плотин. Древните философи, които обикновено са класифицирани като неоплатоници, са се наричали прости „платонисти“, както и философите от Ренесанса и 17-ти век, чиито идеи произтичат от древния неоплатонизъм. Вижте платонизма.

Платон разговаря със своите ученициПрочетете повече по тази тема Платонизъм: неоплатонизъм: неговата природа и история Неоплатонизмът е съвременното име, дадено на формата на платонизъм, разработена от Плотин през III век ... Тази статия е последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.