Mot

Мот , (западносемитски: „Смърт“) древен западносемитски бог на мъртвите и на всички сили, които се противопоставяха на живота и плодородието. Той беше любимият син на бог Ел и най-видният враг на бог Ваал, бог на изворите, небето и плодородието. Мот беше богът на стерилността и господар на всички безплодни места. Традиционно Мот и Баал бяха непрекъснато ангажирани в сезонна борба, в която Баал, подобно на много подобни божества на реколтата, беше ежегодно побеждаван и убиван. Mot обаче също е убиван ежегодно от сестрата на Baal Anath, която по този начин подпомага възкресението на Baal.

Релефна скулптура на асирийски (асирийски) хора в Британския музей, Лондон, Англия.Тест Близкият изток: Факт или измислица? Йемен носи името си от арабската дума, която означава „северна“.