Погледни към дома, Ангел

Погледни към дома, Ангел , изцяло Погледни към дома, Ангел: История на погребания живот , роман от Томас Улф, публикуван през 1929 г. Това е тънко забулена автобиография.

Книги.  Четене.  Издателска дейност.  Печат.  Литература.  Грамотност.  Редове употребявани книги за продажба на маса. Викторина Име на романиста Кой американски писател е известен с изобразяването на джаз епохата?

Романът проследява нещастните ранни години на интроспективния герой Юджийн Гант, преди да тръгне за следдипломно обучение в Харвард. Улф използва забележително разнообразие от литературни стилове в романа, отразяващи променящите се чувства и нагласи на Гант: вълнуващо описание, остро реалистичен диалог, сатира, фантазия и криволичещи пасажи, в които авторът се опива със собствената си проза. От времето и реката: Легенда за глада на човека в младостта му (1935) продължава историята на Гант.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.