Талиесин и Талиесин Запад

Taliesin и Taliesin West , двата дома, както и архитектурни училища, на американския архитект Франк Лойд Райт. Първоначално построен през 1911 г., Taliesin, разположен близо до Spring Green, Wisconsin, САЩ, е възстановен след пожари през 1914 и 1925 г. Taliesin West, близо до Скотсдейл, Аризона, е започнат през 1937 г. като зимен дом за Райт и неговите ученици. Райт беше от уелски произход и кръсти домовете си на уелския бард Талиесин. И двете структури са непрекъснато обновявани и добавяни до смъртта на Райт през 1959 г., след което продължават да бъдат заети от членове на Фондация Райт. През 1985 г., в съответствие с волята на третата съпруга на Райт, останките му са ексхумирани от мястото за почивка в Spring Green и преместени в Taliesin West. Щетите от буря в Талиесин през 1998 г. изискват задълбочен ремонт.

Taliesin West