Разходи за живот

Разходи за живот , парични разходи за поддържане на определен жизнен стандарт, обикновено се измерват чрез изчисляване на средните разходи за определен брой специфични стоки и услуги, изисквани от определена група. Стоките и услугите, използвани като индекси, могат да бъдат минимумът, необходим за запазване на здравето, или могат да бъдат това, което се счита за средно за дадена група доходи, в зависимост от целите на индекса.

Измерването на разходите за минимален жизнен стандарт е от съществено значение за определяне на плащания за помощи, социално-осигурителни обезщетения, семейни надбавки, освобождаване от данъци и минимални заплати. Измерванията на промяната в цената на живота са важни при преговорите за заплати. Трудно е обаче да се правят точни сравнения във времето, защото вкусовете на потребителите и наличността на продукти се променят.

Измерванията на разходите за живот също се използват за сравняване на разходите за поддържане на сходни стандарти на живот в различни области. Вижте също индекса на потребителските цени.