Декартов кръг

Декартов кръг , Уж циркулярни разсъждения, използвани от Рене Декарт, за да покажат, че каквото и да възприема „ясно и отчетливо“, е истина. Декарт твърди, че ясното и ясно възприемане е гарант за истината, защото Бог, който не е измамник, не би позволил на Декарт да се заблуди за това, което той ясно и отчетливо възприема. Аргументът се опира на по-ранното доказателство на Декарт за съществуването на Бог. Но Декарт не може да знае, че това доказателство не съдържа грешка, освен ако не приеме, че неговото ясно и ясно възприемане на стъпките на разсъжденията му гарантира, че доказателството е правилно. По този начин критерият за ясно и ясно възприятие зависи от предположението, че Бог съществува, което от своя страна зависи от критерия за ясно и ясно възприятие. Вижте също cogito, ergo sum.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.